ข้อห้ามและความเชื่อเมื่อหญิงมีประจำเดือน

คนสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับหญิงสาวที่มีประจำเดือนหรือระดูมาช้านาน โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของหญิงสาวในช่วงมีประจำเดือนนั้นมีข้อห้ามต่างๆนานาแตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละข้อห้ามก็ล้วนส่งผลให้หญิงสาวเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตในช่วงนั้นด้วยความยากลำบากไปตามๆกันเลยทีเดียว โดยข้อห้ามต่างๆสามารถแบ่งออกได้ตามความเชื่อของแต่ละเชื้อชาติดังต่อไปนี้ 

      1. ตามความเชื่อของชาวฮินดูสมัยโบราณที่ว่าหากหญิงใดมีประจำเดือนเธอผู้นั้นจะต้องถูกให้ออกไปอยู่นอกบ้านประมาณ 3 วัน แต่ปัจจุบันอาจมีการอะลุ่มอล่วยลงมาบ้าง นอกจากนี้แล้วในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆ จะห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนเข้าครัว ห้ามจับต้องเกลือ ห้ามไปวัด ห้ามเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากประจำเดือนของผู้หญิงเกิดจากนางปาปา (ภาษาไทยเขียนว่า นางบาป) เข้าสิงในตัวคนนั้น 

      2. ตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าหญิงสาวคนไหนมีประจำเดือน จะต้องขับออกจากหมู่บ้าน เพราะถือเป็นเสนียด โดยจะมีการสร้างกะท่อมไว้ให้ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ ชาวกรีกจะเรียกว่า "กระท่อมระดู" ให้พักอยู่จนหาย ถึงจะกลับเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่งและจะต้องเป็นไปเช่นนี้จนกว่าจะหมดประจำเดือนตามอายุ หรือที่เราเรียกกันว่าวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนนั่นเองค่ะ 

      3. ตามความเชื่อของไทยโบราณซึ่งหากอ้างอิงตามวรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษา ได้มีการกล่าวห้ามผู้ชายนอนกับผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือน ดังที่ว่า "...แม้นสตรีมีระดูอย่าอยู่ด้วย ถ้ามิม้วยก็มักเสียจักษุ มักเกิดมีฝีพองเป็นหนองพุ ควรทำนุบำรุงองค์ให้จงดี..." 

      4. ตามความเชื่อของชาวอิสลาม มีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็นประจำเดือนหลายอย่าง เช่น ห้ามแตะคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ อย่าเดินผ่านสุเหร่า หรือ มัสยิด เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปวดท้องหนัก โดยความเชื่อนี้มีที่มาทางศาสนาเช่นเดียวกัน 

      5. ตามความเชื่อของคนล้านนามีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็นประจำเดือนเข้าไปในพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย ห้ามเก็บพืชผักในระหว่างที่มีประจำเดือน เชื่อกันว่าหากหญิงกำลังมีประจำเดือนเก็บผักจะทำให้ผักแห้งและเฉาตายลง บทความแนะนำ


การศึกษาทั้งๆที่ควรห้ามใจเพลงประกอบละครหนูนาสอนแต่งหน้าแต่งหน้าทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก