คำอธิษฐานในการปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ

ในทุกๆช่วงปีใหม่หรือในทุกๆรอบวันคล้ายวันเกิด หลายคนอาจได้รับคำแนะนำให้ไปทำบุญตักบาตรพระเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความสุข ความจริญรุ่งเรืองใน ชีวิต แต่คุณจะทราบหรือไม่ว่าทำบุญเสริมดวงอย่างไรจึงจะถูกต้องและมีโอกาสเป็นความจริงดังคำคำอธิษฐานเสริมดวงดังต่อไปนี้ 

      คำอธิษฐานเสริมดวง จะช่วยเสริมดวงชะตาของท่านให้สมความปราถนา เป็นสิริมงคลแห่งชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ท่านต้อง คิดดี ทำดี และประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และ ใจ ตลอดเวลาและตลอดไป... 

      คำอธิษฐานในการปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำ และถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าคุณควรจะซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าจึงจะดีที่สุด 

      ก่อนที่จะปล่อยให้เอาน้ำมา 1ถ้วยเทลงไปในถังที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อย แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า

      ข้าพเจ้าชื่อ...............นามสกุล...............เกิดวันที่........เดือน......พ.ศ...........อายุ ..........ปี ได้ปล่อยสัตว์..........จำนวน..............ตัว 

      ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่าน      ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่าน ข้าพเจ้าช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน      พ้นจาการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านในครั้งนี้      จงเป็นเครื่องอโหสิแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป      ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าปล่อยท่านเป็นอิสระแล้ว      จงไปบอกพวกของท่านที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้      แล้วขออุทิศกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้พ้นทุกข์จากความเดือดร้อนทั้งปวง      และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด... 

      คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ 

      ข้าพเจ้าชื่อ...........นามสกุล........เกิดวันที่..........เดือน......พ.ศ...........อายุ ..........ปี ได้ปล่อยสัตว์............จำนวน..............ตัว 

      ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร      ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า      ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร      จงนำเอาสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป      ขอให้แม่พระธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย      จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า      และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้      จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข      ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ.. 

      สำหรับคนที่ต้องการกุศลปล่อยสัตว์นั้น ขอแนะนำว่าควรพิจารณาด้วยว่าสัตว์นั้นๆจะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือไม่ในสถานที่ที่คุณตั้งใจนำสัตว์เหล่านั้นมาปล่อย และสถานที่ที่ต้องนำสัตว์ไปปล่อยก็ไม่ควรเป็นสถานที่แออัด หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น เช่น การนำสัตว์ไปล่อยในวัด และอื่นๆ บทความแนะนำ


ความสวยความงามบ้านนมแมวรีทรีทที่พักท่องเที่ยวกาญจนบุรีเงินเดือนตำรวจบ้านนมแมวเงินไม่มางานต้องเดินผู้หญิงทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก