คุรุสภาชง กมว.พักใบอนุญาตฯ 'ครูตุ๋ย' ก่อนเพิกถอนสัปดาห์หน้า

คุรุสภาชง กมว.พักใบอนุญาตฯ ครูตุ๋ยก่อนเพิกถอนสัปดาห์หน้า นายกฯ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบจี้ผู้บริหาร ร.ร.เข้มผู้ใต้บังคับบัญชา

นายวิรัช ชาญพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยกรณีที่นายสาโรจน์ มีไผ่ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โพสต์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผ่านทวิตเตอร์ว่า ทางสมาคมฯรู้สึกห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้สอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบฯแล้ว ซึ่งทางโรงเรียนได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ตนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่กระทำผิดนอกโรงเรียน จึงไม่อยากให้มองว่าโรงเรียนไม่ดีไปด้วย เพราะขณะนี้ครูคนดังกล่าวได้ถูกลงโทษจากการกระทำของเขาแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯได้แต่เตือนไปยังผู้บริหารโรงเรียนให้สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถี่ถ้วนมากขึ้น จะได้ไมีมีเรื่องที่ผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอีก

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบตามที่คุรุสภาเสนอข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยให้อำนาจเลขาธิการคุรุสภา เสนอกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสอบสวนทันที และให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวน หรือสอบสวนได้ ในกรณีที่เกิดเหตุปรากฏตามสื่อมวลชน หรือสังคมออนไลน์ ว่าผู้รับใบอนุญาตฯ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือค้าประเวณี มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน หรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ และกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ หรือทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้น ในสัปดาห์หน้าจะเสนอให้ กมว.พักใบอนุญาตฯ ของนายสาโรจน์ รวมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะเสนอเพิกถอนใบอนุญาตฯ ต่อไป

?คุรุสภาจะสนอร่างระเบียบดังกล่าวให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ผ่านมาเวลามีเรื่องร้องเรียนเข้ามา ขั้นตอนในการพิจารณาโทษจากคุรุสภาค่อนข้างล่าช้า ทำให้ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีผู้ที่กระทำความผิดทางวินัยได้รับการลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตฯ เพียง 200 กว่ารายเท่านั้น ทั้งที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก แต่ต่อไปนี้หากพบมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียล หรือข่าวที่ปรากฏตามสื่อมวลชน เลขาธิการคุรุสภาจะมีอำนาจในการสั่งพักใบอนุญาตฯ ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวน ซึ่งกรณีของนายสาโรจน์ถือเป็นรายแรก? นายชัยยศกล่าว

นายชัยยศกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา คุรุสภาให้ความสำคัญกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอด แต่ยอมรับว่ากระบวนการสอบสวนอาจล่าช้า ดังนั้น ต่อไปอยากให้สังคมเข้ามาช่วยตรวจสอบ ซึ่งตามแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดว่าครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิก และวิสัยทัศน์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้สังคม ฯลฯ ซึ่งหากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ามีความผิดบทความแนะนำ


ความรักคนรักร้องไห้พัทยาสวนน้ำรามายณะที่เที่ยวเที่ยวในประเทศทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก