ชงผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง

รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตามที่รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ผลิตผู้เรียนสาขาอาชีพเฉพาะทางแตกต่างกัน โดยปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอน และเครื่องมือช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งดำเนินการภายในเดือนก.ย.นี้นั้น เร็วๆ นี้จะหารือร่วมกับประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ก่อนที่จะประชุมทำความเข้าใจกับกลุ่มมทร.ทั้งหมด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การลงทุนด้านอุปกรณ์ และสร้างความชัดเจนว่าแต่ละแห่งจะผลิตบัณฑิตในสาขาใด มีความเฉพาะทางอย่างไรบ้าง ก่อนให้มทร.แต่ละแห่งเสนอกลับมา

 

ด้าน รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะประธานทปอ.มทร. กล่าวว่า กลุ่มอธิการบดี มทร.9 แห่ง เคยพูดคุยบ้างในเรื่องการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ในสาขาที่มีความขาดแคลนแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ตกผลึก และถึงการหารือร่วมกันจะพบว่ามีสาขาที่ต้องเร่งการผลิตบัญฑิตที่เหมือน หรือคล้ายกัน ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะบางสาขาวิชานั้นมีความขาดแคลนสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก 

 บทความแนะนำ


การศึกษาdiarybeautyมาร์คหน้าปล่อยวางธรรมชาติคุณค่าชีสมาร์คmaskSheetทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก