ทปอ.ขานรับปรับข้อสอบGAT/PATรับนโยบายลดเวลาเรียน

วันที่ 11 กันยายน ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)หารือกับ ทปอ.กรณีที่ศธ.มีการปรับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้เลิกเรียนวิชาการเวลา 14.00 น.และให้เรียนกิจกรรมต่อจนถึงเวลาเลิกเรียนว่า ทปอ.จะปรับปรุงการสอบเข้าเรียนต่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับประถมและมัธยมศึกษาอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลให้เด็กไปกวดวิชา รวมถึงควรมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตมาใช้ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อให้เด็กสอบน้อยลงว่า ต้องขอดูก่อนว่านโยบายลดเวลาเรียนของศธ.จะปรับลดความเข้มข้นของเนื้อหาทางวิชาการ มากน้อยแค่ไหน และลดเนื้อหาตรงส่วนใดบ้าง 

โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ ทปอ.จะได้ไปปรับลดเนื้อหาส่วนที่เด็กไม่ได้เรียนออกจากการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT  เพื่อให้การทดสอบสอดคล้องกับการเรียนในห้องเรียน ไม่ใช่ว่าออกข้อสอบในส่วนที่เด็กไม่ได้เรียน จะทำให้เด็กต้องไปกวดวิชาเพื่อมาสอบเพิ่ม แต่การปรับเนื้อหาออกไม่ใช่การลดความยากลง เพราะข้อสอบ GAT/PAT เป็นข้อสอบคัดเลือกที่ต้องสามารถจำแนกความสามารถของเด็กได้ 

?เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกัน ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะลดเนื้อหาในส่วนใดไปบ้าง ทปอ.ซึ่งเร็ว ๆ นี้ ทปอ.จะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อรับนโยบาย และจะไปหารือในที่ประชุม ทปอ. เพื่อจะดูว่าต้องตัดเนื้อหาในส่วนใดออกบ้าง ให้สอดคล้องกับการเรียนในห้องเรียน เพราะหากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยออกนอกเหนือเนื้อหาที่เรียนเด็กก็จะมุ่งไปกวดวิชา ส่วนการใช้คะแนนโอเน็ต คงไม่มีการปรับเพิ่ม เพราะปัจจุบันทปอ.ใช้คะแนนที่มาจากการเรียนในห้องเรียนเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่สูงถึง 50% แบ่งเป็นโอเน็ต 30%  และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลายหรือ GPAX อีก 20% ดังนั้นจึงคิดว่าคงไม่เพิ่มอีก?บทความแนะนำ


ความรักเซ็กส์ผู้หญิงผู้ชายหนุ่มอินเดียเป่ายิงฉุบสาวไทยความอบอุ่นเท่งเถิดเทิงคนหน้าใสทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก