นักศึกษาไทยเก่ง ได้รับรางวัล กินรีทอง

ติสท์-ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโล่รางวัล กินรีทอง  ในโครงการคนดีต้นแบบของสังคมไทย รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล ประจำปี 2558 จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา


นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน รวมทั้งมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลาที่ให้โอกาส และมองเห็นสิ่งดีๆ ที่ได้ทำเพื่อสังคม นอกจากตนแล้วยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายคนที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ในสาขาต่างๆ  ของโครงการคนดีต้นแบบของสังคมไทย รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล ประจำปี 2558 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่เตือนเราว่าอะไรก็ตามที่เราคิดดี พูดดี ทำดีอยู่แล้วก็ให้รักษาความดีนั้นต่อไป เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนอีกด้วย และการที่เรามีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิง เป็นบุคคลสาธารณะ การที่เราประพฤติดี ทำดี เราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป    

สำหรับการทำประโยชน์ รวมไปถึงการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมที่ดี ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานครอบครัว และการบ่มเพาะของสถาบันการศึกษา ผมและครอบครัวมีโอกาสได้ทำนุบำรุงศาสนา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับทางวัดมาตลอด และเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็ยังมีโอกาสได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในหลายโอกาส และแม้ว่าจะเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะ แต่ ม.รังสิต ก็มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย รวมทั้งในเรื่องของศีลธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  เรียกว่าเป็นการสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ทำให้ไม่ว่าผมไปอยู่ที่ใดก็จะซึมซับเอาเรื่องดีๆ เหล่านี้ติดตัวไป สำหรับการพิจารณาเข้ารับรางวัลครั้งนี้ทางคณะกรรมการที่คัดเลือกคงเห็นถึงสิ่งที่ผมได้ทำมาตลอด แม้ว่าผมจะเป็นเพียงนักแสดงที่เพิ่งเข้าวงการก็ตาม และอยากฝากถึงทุกคนว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่สังคมต้องการคนดี มีน้ำใจ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมด้วย

สำหรับการแบ่งเวลาเรียนและการทำงาน ติสท์-ณรงค์ฤทธิ์ บอกว่า ตอนเลือกเรียนวิทยาลัยนานาชาตินั้นคิดไว้ว่า ทุกวันนี้การสื่อสารและการทำธุรกิจหรืองานต่างๆ ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการที่เราเรียนหลักสูตรนานาชาติก็จะทำให้ได้ฝึกฝนด้านภาษาไปในตัวด้วย และยิ่งตอนนี้มีโอกาสได้ทำงานบันเทิงควบคู่ไปด้วย จึงต้องบริหารเวลาเรียนและการทำงานให้ดีไปควบคู่กับการทำประโยชน์หรือทำความดีเพื่อสังคมด้วย สำหรับผลงานในวงการบันเทิงที่ผ่านมามี ละครเรื่อง จับกัง ละครสั้น และเร็วๆ นี้จะมีละครสะท้อนปัญหาสังคมเรื่อง พญาโศก บทความแนะนำ


โปรโมชั่นฆ่าตัวตายSunข้าวผัดเรดซันคุนมันดูRedLolaSaleประตูเครื่องบินข่าวล่าสุดทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก