นิ้วนางยิ่งยาว สาวๆยิ่งติดใจ

ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ลงใน Biological Sciences ซึ่งเป็นเจอร์นัลของ British Royal Society โดยระบุถึงความเกี่ยวข้องระหว่างฮอร์โมนที่ตัวอ่อนเพศชายได้รับ การพัฒนาการของลักษณะอวัยวะร่างกายบางอย่าง และสิ่งที่เพศตรงข้ามชื่นชอบ นอกจากนี้การวิจัยก็ยังพบอีกว่าสิ่งที่เป็นตัวผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์นั้น น่าจะมาจากการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มากกว่าที่จะมาจากการเลี้ยงดู ซึ่งขัดกันกับความเชื่อที่เรามีมาตลอด


      การศึกษาก่อนหน้านี้เคยแสดงให้เราได้รู้มาก่อนแล้วว่าอัตราส่วนระหว่างความยาวของนิ้วนางกับนิ้วชี้ โดยเฉพาะนิ้วของมือด้านขวานั้น เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเชื่อถือได้ว่าผู้ชายแต่ละคนได้รับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมากน้อยแค่ไหนในระหว่างที่ยังอยู่ในมดลูกของมารดา หากนิ้วนางมีความยาวกว่านิ้วชี้มาก ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีระดับฮอร์โมนที่สูงมากเช่นกัน 

      สำหรับการศึกษาล่าสุดที่กระทำโดยนักวิทยาศาตร์ที่ชื่อ Camille Ferdenzi จากมหาวิทยาลัย University of Geneva นั้นได้ออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าผู้หญิงจะถูกดึงดูดด้วยสัญญาณที่บ่งบอกถึงระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สูงของผู้ชายได้หรือไม่ สัญญาณที่ว่าก็ประกอบด้วยใบหน้าที่เป็นสัดส่วนได้รูป เสียงทุ้มลึก กลิ่นตัว และผู้ชายที่มีสัดส่วนของนิ้วที่แสดงออกถึงความเป็น "แมน"


      นักศึกษาหญิงกว่า 80 คน ในช่วงอายุ 18-34 ปี ดูภาพถ่ายของผู้ชายที่มีวัยใกล้เคียงกัน 49 คน และถูกขอให้ให้คะแนนความเป็นชายและความมีเสน่ห์ของผู้ชายเหล่านั้น ส่วนผู้หญิงกลุ่มที่เล็กกว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะฟังเทปบันทึกเสียงผู้ชาย และดมตัวอย่างกลิ่นกายของผู้ชาย ที่ได้มาจากการนำสำลีไปวางไว้ใต้วงแขนนาน 24 ชั่วโมง 

      ส่วนการทดสอบด้านการมองเห็นนั้น ผลลัพธ์ที่ได้รับออกมานั้นชัดเจนมาก Ferdenzi บอกว่า "ยิ่งนิ้วนางของผู้ชายยาวกว่านิ้วชี้แค่ไหน ก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมากเท่านั้น และผู้หญิงก็จะให้คะแนนความมีเสน่ห์ของใบหน้าสูงขึ้นด้วย" นอกจากนี้ก็ยังพบอีกว่าเสน่ห์ดึงดูดและสัดส่วนที่รับกันของใบหน้าของเพศชาย ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกันอย่างสูงด้วย

      ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะนำไปสู่การช่วยเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ของเพศหญิงให้สูงขึ้น ด้วยการเลือกคู่ครองที่มีลักษณะความเป็นชายสูง

      ข้อมูลที่น่าประหลาดใจก็คือ ผู้หญิงไม่ได้เลือกให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่งมีความเป็น "ชายแท้" เสมอไป และความชอบของผู้หญิงที่มีต่อเสี่ยงและกลิ่นกายของผู้ชายก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่มีนิ้วนางยาวด้วย โดย Fredenzi บอกว่า อาจจะเป็นเพราะเสียงและกลิ่นกายนั้นขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนของผู้ใหญ่ที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่ได้รับมาตั้งแต่ก่อนกำเนิด

      ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนระหว่างความยาวของนิ้วนางและนิ้วชี้ก็ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งมาพร้อมกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่สูงนั่นเอง ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายที่มีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางนั้น น้อยลงถึงหนึ่งส่วนสามทีเดียวบทความแนะนำ


โปรโมชั่นข่าวบันเทิงแมนแพททะเลาะเวชานนท์คาวต๋าสุนทรีILLSLICKMissSelfridgeดาราทะเลาะทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก