"พล.อ.ดาว์พงษ์" สั่งปฎิรูปการศึกษา ต้องพลิกการทำงานแบบ 360 องศา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโนบายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  ว่า  ตนได้รับทราบการดำเนินงานของ สกศ.และพบว่า งานที่ สกศ.ทำไว้จะต้องมีการจัดกลุ่มและความเร่งด่วนของงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งเรื่องปฎิรูปการศึกษาจะต้องมีการพลิกการทำงานใหม่แบบ 360 องศา ซึ่งในบางประเด็นในการปฎิรูปการศึกษาอาจจะต้องมีทั้งการปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาประสบผลสำเร็จ  ดังนั้นจึงมอบหมายให้ สกศ.กลับไปทำแผนเรื่องการปฎิรูปการศึกษาใหม่ เพราะตนยังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องนี้เท่าที่ควร โดย สกศ.จะต้องไปจัดระเบียบการปฎิรูปการศึกษาใหม่ เพื่อให้เป็นสัดส่วนและจับต้องได้ โดยมอบเป็นนโยบายให้แก่ สกศ.ว่า การแผนดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาจะต้องทำให้เกิดความชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงาน  เพราะหากแผนการศึกษาของ สกศ.ยังเป็นการทำงานที่คลุมเครือ สังคมไม่รู้ไม่เห็นเป็นภาพเบลอก็ไม่เกิดผลสำเร็จ  ดังนั้นหากมีแผนการทำงานดีก็ไม่มีใครอยากเปลี่ยน ส่วนการปรับโครงสร้างของ สกศ. ที่จะให้ไปขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดในส่วนนี้

?ส่วนนโยบายเรื่องการลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้นั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอแผนมาให้ผมพิจารณาแล้ว แต่ยังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ดังนั้นจึงขอเวลาให้ สพฐ.ไปจัดทำเวริค์ช็อปกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งผมมีแนวทางการขับเคลื่อนไว้แล้ว เช่น การลดเวลาเรียนจะต้องไม่มีการลดสาระสำคัญในวิชาหลัก และกิจกรรมที่เข้ามาเสริมจะต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะการดำรงชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลให้แก่ผู้เรียน  เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่ารูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน?พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว บทความแนะนำ


เทคโนโลยีHackerห้องนอนแบมแบมฉันก็ไม่รู้Androidภาพยนตร์MagicMikeXXLทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก