พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการตาย : หวีผมศพ

คนหลายคนเชื่อกันว่า "ชีวิตขั้นสุดท้าย" คือ การตาย คำว่าตายได้แก่ การสิ้นลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก ซากศพ คำว่า ศพ เป็นคำไทย ภาษาบาลีว่า ฉว สันสกฤตว่า ศว แปลว่า ศพ... 

      การหวีผมให้ศพ มีความเชื่อว่าต้องหวีไปข้างหลังครึ่งหนึ่ง ข้างหน้าครึ่งหนึ่ง 

      ทางคดีโลก ถือว่าหวีสำหรับคนตายและคนเกิดเมื่อหวีแล้ว หักออกเป็นสองท่อนทิ้งเสีย 

      ทางคดีธรรม ถือว่าเป็นการเตือนให้พิจารณาว่า ความเกิดกับความตาย เป็นของคู่กัน เกิดแล้วต้องตาย ตายแล้วต้องเกิด ผู้ที่ไม่ตายคือผู้ที่ไม่เกิด บทความแนะนำ


โปรโมชั่นSeasonEndSaleDoubleโดมเป้าข่าวบันเทิงแต่งหน้าแต่งหน้าผิวสีแทนเป้าตุงโดมผิวสีแททนทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก