พิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการตาย : เงินใส่ปากศพ

คนหลายคนเชื่อกันว่า "ชีวิตขั้นสุดท้าย" คือ การตาย คำว่าตายได้แก่ การสิ้นลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก ซากศพ คำว่า ศพ เป็นคำไทย ภาษาบาลีว่า ฉว สันสกฤตว่า ศว แปลว่า ศพ... 

      เงินใส่ปากศพนั้นถือว่าเป็นความเชื่อในสังคมไทย มาช้านาน แม้แต่ชาติอื่นๆ ก็มีความเชื่อในเรื่อนี้อยู่ไม่น้อย เงินใส่ปากศพใช้เงินฮาง เงินเหรียญเงินบาท หรือจะเป็นเหรียญสลึงสองสลึงไม่กำหนด 

      ในปัจจุบัน ชาวยุโรปที่นับถือลัทธิคริสตัง ที่สืบประเพณีโบราณกันมา จะเอาเบี้ยทองแดงเพนนีหนึ่งวางไว้ ตรากระบอกตาของคนตาย เพื่อใช้เป็นค่าจ้างข้ามแม่น้ำแห่งความตาย 

      ทางคดีโลก ถือว่าให้ค่าเสบียงอาหาร ค่ารถ ค่าเรือ แก่ผู้ตายสำหรับเดินทางไปสวรรค์ 

      ทางคดีธรรม ถือว่าสอนคนเป็นให้รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ อย่าตระหนี่ ถี่เหนียว ไม่รู้จักกินรู้จักใช้เวลาตายไปเขาเอาเงินยัดใส่ปาก ก็เอาไปไม่ได้ ปล่อยให้เขาแย่งกันชุลมุนวุ่นวาย บทความแนะนำ


อุทยานแห่งชาติเขาสกสุราษฎร์ธานีไนกี้นิธิดลListeningเสียงรบกวนเสียงดนตรีเขื่อนเชี่ยวหลานคณะบริหารธุรกิจคณะการบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก