ฟินแลนด์ ปรับปรุงการเรียนให้เป็นแบบใหม่

ประเทศฟินแลนด์

หนึ่งในผู้นำการศึกษาของโลก

ได้เริ่มดำเนินการการปรับปรุงรากฐานทางการศึกษาสำหรับการศึกษาสมัยใหม่นี้

ก่อนปี 2020 ประเทศฟินแลนด์วางแผนว่าจะยกเลิกการสอนแบบรายวิชาเช่น

วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และสอนนักเรียนด้วย ?หัวข้อ?

ที่กว้างๆ แทน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดคำถามที่ว่า ?จะเรียนวิชานี้ไปทำไม??

 

 

การเรียนด้วย ?หัวข้อ? มันหมายความว่ายังไงกันแน่? นายริชาร์ด การ์นเนอ

(Richard Garnner) ผู้สื่อข่าวได้รายงานกับ The Independent ว่า

อาจจะสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้แทนที่จะมีคาบเรียนหนึ่งชั่วโมงกับ

ภูมิศาสตร์ แล้วต่อด้วยอีกชั่วโมงกับวิชาประวัติศาสตร์

นักเรียนจะได้ใช้เวลาสองชั่วโมงกับการเรียนเกี่ยวกับ สหภาพยุโรป

ซึ่งครอบคลุมการเรียนเกี่ยวกับภาษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

หรือนักเรียนซึ่งลงเรียนวิชาสายอาชีวะก็อาจจะลงเรียน ?การบริการอาหาร?

ซึ่งมีการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะด้านการสื่อสาร

ดังนั้นถึงแม้ว่านักเรียนจะยังคงได้เรียนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ

พวกเขาจะได้เรียนรู้มันในทางที่สามารถนำไปประยุกต์ปฎิบัติจริงมากกว่า

ซึ่งก็ดูเหมือนจะดีกว่าวิธีเดิมๆ

พาสิ สีแลนเดอร์ (Pasi Silander) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมืองเฮลซิงกิกล่าวว่า

?สิ่งที่พวกเราต้องการตอนนี้ก็คือ การศึกษาในรูปแบบใหม่

ซึ่งจะเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในวัยทำงาน

เด็กรุ่นใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ในขณะที่ในอดีตนั้นธนาคารมีพนักงานเสมียนมากมายแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไป

อย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาเช่นกันเพื่อให้จำเป็นต่อ

อุตสาหกรรมและสังคมสมัยใหม่?

ระบบใหม่นี้สนับสนุนการเรียนในรูปแบบที่แตกต่างเช่น

การแก้ปัญหาแบบมีการสนทนาตอบโต้กัน (interactive problem solving)

และการร่วมมือทำงานกันระหว่างกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ

มาร์โจ คิลโลเนน (Marjo Kyllonen)

ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาเมืองเฮลซิงกิผู้ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

กล่าวว่า ?เรามีความต้องการการทบทวนใหม่ของการศึกษา

และการออกแบบระบบการศึกษาใหม่ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเด็กๆ

สำหรับอนาคตด้วยทักษะซึ่งจำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต?

เธอยังเสริมอีกว่า

?มีหลายโรงเรียนซึ่งสอนในรูปแบบที่ล้าสมัยอยู่ซึ่งเคยได้ใช้ได้ดีในช่วง

เริ่มต้นของปี 1900 แต่สำหรับศัตวรรษที่ 21 นี้

ความต้องการมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

และเราก็ต้องการสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกว่า?

การสอนแบบรายวิชาได้กำลังถูกยกเลิกสำหรับเด็กอายุ 16 ปี

ในเมืองหลวงอย่างเฮลซิงกิเมื่อสองปีที่ผ่านมา และกว่า 70%

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมืองต่างๆ

ก็กำลังศึกษาและดำเนินการใช้รูปแบบการศึกษาใหม่นี้

ข้อมูลเริ่มต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนนั้นได้รับผลประโยชน์

ผลลัพธ์ของนักเรียนจำนวนหนึ่งได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ที่พวกเขาได้รับการเรียนใน

รูปแบบใหม่นี้

และงานวิจัยโดยคิลโลเนนซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์ไม่นานในเดือนนี้

จะเสนอว่าระบบการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้ทั่วประเทศฟินแลนด์ภายในปี 2020

และแน่นอน มันต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือคำวิจารณ์จากครู

อาจารย์ซึ่งได้ใช้เวลากว่าทั้งชีวิตในสายอาชีพศึกษา

และเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนได้รับมอบหมายในการสอน

แต่ระบบการศึกษาใหม่นี้เสนอให้อาจารย์ที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันมาทำ

งานร่วมกันเพื่อที่จะก่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนใน ?หัวข้อ? ใหม่ๆ

และพวกเขาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับการนี้

ประเทศฟินแลนด์ได้เป็นประเทศที่ถือว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลกซึ่งเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งอันทรงเกียรติของ PISA

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถช่วยได้อย่างดีทีเดียว

แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะมีการปรับเแลี่ยนอย่างนี้บ้างน้า...เฮ้อบทความแนะนำ


โซเชียลทะเลาะเรื่องเงินลดราคาPixelsDefensekarmartโปรโมชั่นทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก