มทร.ธัญบุรีคุมเข้มทำวิทยานิพนธ์

มทร.ธัญบุรีคุมเข้มทำวิทยานิพนธ์ | เดลินิวส์?วันนี้ (7 ก.ย.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้มีหนังสือเวียนกำชับอาจารย์ควบคุมดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการจ้างทำวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้นำซอฟท์แวร์ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์มาใช้ตรวจผลงานของนักศึกษาด้วย ซึ่งหากตรวจพบจะถือว่ามีการทุจริตทันที ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามความคืบหน้า และสอบถามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อสังเกตความก้าวหน้าของผลงาน หากนักศึกษาสามารถตอบโต้ได้ก็จะสื่อให้เห็นว่าทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง แต่หากไม่มาพบ  ถามแล้วตอบไม่ได้ แต่มีวิทยานิพนธ์มาส่ง ก็อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือไม่ 

?การทำวิทยานิพนธ์ เป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องกวดขันอย่างจริงจัง เพราะสิ่งนี้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หากมีการจ้างทำหรือคัดลอกวิทยานิพนธ์ แสดงว่าการเรียนเกิดความล้มเหลว อาจารย์จึงจำเป็นต้องเข้มงวดให้มากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องสอดส่องดูแลไม่ปล่อยให้นักศึกษามีพฤติกรรมดังกล่าว ผมมองว่าหากอาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยให้ข้อแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เห็นความก้าวหน้าของงาน ที่สำคัญจะทำให้ทราบด้วยว่านักศึกษาได้ไปจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือไม่?อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.  ?บทความแนะนำ


แรงจูงใจทัศนคติอ่านหนังสือการศึกษาเซ็กซ์ความรักผู้ชายแสนดีทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก