มรภ.สงขลา รับนักศึกษา กศ.บป. 1,030 คน เปิดรับ 29 มิ.ย.

น.ส.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เตรียมรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) 1,030 คน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 300 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 240 คน คณะวิทยาการจัดการ รับ 360 คน ผู้สมัครสามารถเลือกโปรแกรมวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อได้เพียง 1 โปรแกรมวิชา ซื้อเอกสารแนะนำการสมัครสอบชุดละ 100 บาท ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี อาคาร 48 ชั้น 1 มรภ.สงขลา วันที่ 1 มิถุนายน-3 กรกฎาคม รับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.skru.ac.th โทร 08-8398-9991, 08-8398-9992บทความแนะนำ


ข่าวบันเทิงวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารสำหรับคนนอนดึกวาววาณิชารีย์นอนดึกอพาร์ตเมนต์คุณป้าทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก