สทศ.โต้ติวเตอร์ 'อ.ปิง' ยันข้อสอบโอเน็ตไม่ผิดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีที่ ?อาจารย์ปิง ดาว้องก์? ติวเตอร์ชื่อดังวิชาภาษาไทยและสังคม ได้ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กระบุว่าข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) มีข้อสอบผิดสอบ 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 63 ข้อ 72 ข้อ 58 ข้อ 80 ข้อ 85 และคำถามและคำตอบกำกวมอีกหลายข้อ จากเดิมที่สทศ.ประกาศว่ามีข้อผิดพลาดเพียง 1 ข้อ ซึ่งเท่ากับการประกาศผลระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชันส์ ซึ่งประกาศผลไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนอาจมีนักเรียนบางคนไม่ได้รับความยุติธรรมมากที่สุดถึง 90 คะแนน จึงเรียกร้องให้สทศ. ตรวจสอบอีกครั้งนั้นว่า ตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่หากข้อสอบผิดพลาดจริง ก็ต้องยอมรับและปรับแก้คะแนน และประกาศผลใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการที่ตนมีนโยบายให้มีการนำข้อสอบและเฉลยมาเปิดเผยนั้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขทั้งระบบ และสทศ.จะได้ระมัดระวัง ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป ส่วนผลกระทบที่จะเกิดจากการประกาศผลแอดมิสชั่นส์นั้น ตนไม่ทราบว่าระบบเป็นอย่างไร แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนคะแนน คาดว่าทางสทศ.คงต้องไปหารือกับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ต่อไป

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวว่า ได้ให้อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบทุกข้ออีกครั้งแล้ว ซึ่งอาจารย์ยืนยันเหมือนเดิมว่ามีข้อสอบผิดเพียง 1 ข้อ คือข้อ 88 ตามที่ สทศ.แจ้งไปแล้ว

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ในฐานะรองประธานทปอ. กล่าวว่า ได้สอบถามสทศ.และได้รับคำยืนยันว่าคะแนนที่ส่งให้ สอท.และประมวลผลแอดมิสชั่นส์ไปแล้วว่าถูกต้อง และสทศ.ยังแจงด้วยว่าในการออกข้อสอบโอเน็ตและเฉลยคำตอบนั้น มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาดูมากกว่า 1 คน ดังนั้นต้องมั่นใจในคะแนนดังกล่าวบทความแนะนำ


ChapterInsidious:ภาพยนตร์ผู้ชายความรักผู้หญิงปัญหาความรักทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก