สพฐ.ปรับเกณฑ์รับนร.ปี59 ใช้โอเน็ต5กลุ่มสาระ

วันที่ 9 กันยายน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2559  ซึ่งมีการปรับในส่วนของการกำหนดใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต จากเดิมใช้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มาเป็น 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบ 

รวมถึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศเร่งดำเนินการประกาศแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายสพฐ.และนโยบายรัฐบาล ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยให้คำนึงถึงนโยบายในการปรับลดขนาดโรงเรียนและห้องเรียนให้เหมาะสม โดยปัจจุบันกำหนดจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 40คน แต่ไม่เกิน 50 คนต่อห้อง  

ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆ ยังยังยึดแนวนโยบายของปีที่ผ่านมา อาทิใช้คะแนนโอเน็ต 20% โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบจากชั้นม.3 เดิมเข้าเรียนต่อชั้นม.4 โดยให้เลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าเรียน และกรณีที่มีการสอบคัดเลือกชั้นม.1 โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาไม่เกินชั้นป.6 เป็นต้นบทความแนะนำ


คุยกันน้อยลงทำตัวห่างเหินไม่สนใจWindowsMicrosoftAMDทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก