สศร.วาง4 แผนพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย

วันนี้ (15 ก.ย.) นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 สศร.ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 271 ล้านบาท โดยวางแผนขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยใน 4 แผนงาน ดังนี้ 1.แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 166 ล้านบาท ประกอบด้วย การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล และการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดค่ายศิลปะสัญจร ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย 2.แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 69 ล้านบาท ได้แก่ การจัดคาราวานหุ่นไทยร่วมสมัย มหกรรมปั้นทรายโลก นิทรรศการศิลปะของศิลปินและภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ Art Market รวมทั้งการนำร่องเปิดเมืองศิลปะ ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแล้ว 

นายชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนงานที่ 3.แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26 ล้านบาท ได้แก่ การจัดกิจกรรมดนตรีเยาวชนร่วมสมัยเชื่อมสัมพันธ์อาเซียน และการสร้างศิลปะร่วมสมัยอาเซียน และ 4.แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 ล้านบาท ได้แก่ โครงการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ ค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ และการสานต่อโครงการรักบ้านเกิดที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้งานด้านศิลปะทุกแขนง 

?การจัดกิจกรรมตามแผนงานของ สศร.ในปีนี้ จะเน้นการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นหลัก โดยเฉพาะโครงการรักบ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเน้นการฝึกสอนศิลปะทุกแขนงให้เด็กสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ จากนั้นจะประเมินผลโครงการและขยายผลไปยังภาคต่างๆ รวมทั้งการจัดทำเมืองศิลปะที่จังหวัดราชบุรี และกระบี่ โดยที่จังหวัดราชบุรี จะถือเป็นจังหวัดนำร่อง เพราะมีความพร้อมทั้งกลุ่มศิลปิน และความร่วมมือของคนในจังหวัด โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาร่วมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และสร้างสรรค์งานศิลปะของเมืองให้มีชีวิต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป? ผอ.สศร. กล่าว.?บทความแนะนำ


ข่าวด่วนฮิโรชิมากินหัวใจข่าวฟิลิปปินส์ข่าวดาราข่าวบันเทิงญีปุ่นข่าวแตงโมทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก