"ห้ามนั่งบนขั้นบันไดเพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ"

ไสยศาสตร์ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่มีอยู่สังคมไทยมาช้านาน ด้วยเหตุนี้คนสมัยก่อนจึงได้มีความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันมากมาย เพราะบางคนก็ชื่อว่าหาก ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมของอาจจะเสื่อมนั่นเอง 

     บันไดบ้าน ก็ถือว่ามีส่วนในความเชื่อของคนสมัยก่อน สำหรับคนที่เล่นของหรือเล่นไสยศาสตร์ นั้นมีข้อห้ามกับบันไดที่ว่า "ห้ามนั่งบนขั้นบันไดเพราะผีบ้านผีเรือนไม่ชอบ" เพราะ ถือว่าเป็นการไม่เคารพ และอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกดขึ้นก็ได้บทความแนะนำ


YouTubeกราฟิกรีไซเคิลเสื้อยืดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโปรโมชั่นเสื้อทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก