อยากเรียนที่ มาเลเซียและญี่ปุ่น เรามีทุนการศึกษามาบอก

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติมาเลเซีย-ญี่ปุ่น

แจ้งข่าวดีเปิดให้ทุนแก่นักศึกษาจากชาติอาเซียนโดยเฉพาะ ทั้งปริญญาโท เอก

รวมกว่า 42 ทุน ที่มีโอกาสเรียนทั้งในประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่น

โดยเปิดรับเข้าศึกษาหลายช่วง September 2015/November 2015/February

2016/April 2016/September 2016

   

      Malaysia-Japan International Institute of Technology, UTM

ประกาศให้ทุนครั้งนี้ โดยผู้ที่จบปริญญาตรีจากประเทศอาเซียน

ยกเว้นมาเลเซียมีสิทธิสมัครขอทุน ?MJIIT ASEAN Student Incentive

Award?ซึ่งไม่จำกัดสาขาในการเรียน โดยทุนปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษาวิจัย 3 ปี

มีทั้งหมด 17 ทุน ขณะที่ทุนปริญญาโท 2 ปี มี 25 ทุน

โดยผู้ให้ทุนจะพิจารณาผู้สมัคร

ด้วยการให้ความสำคัญในการพิจารณาให้ทุนกับคนที่สมัครก่อน หรือ

first-come-first-served โดยผู้ได้ทุนมีโอกาสเรียนทั้งในมาเลเซียและญี่ปุ่น

ระหว่าง 3-12 เดือน

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มาจากชาติสมาชิกอาเซียน

-มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-ได้เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี CGPA 3.0 ขึ้นไป

-มีคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ เช่น  TOEFL score of 550 (or 79 IBT) or IELTS 6.0 โดยได้จากการสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

-Institutional-based / prediction score TOEFL/ILETS including TOEFL Institutional Testing Program (ITP) are not acceptable).

       ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน

-PhD Programme: MJIIT offers the following student incentives:

-Monthly allowance: Ringgit Malaysia 1,800 per month for two year

-Tuition fee: to be waived for three years

-One round trip flight ticket between home country and Malaysia

-Processing fee of application: to be refunded upon successful enrollment

-Insurance in Malaysia: up to RM 4,800 for three years

-Travel expenses and allowance for short-term attachment to a Japanese

partner university for the period of 3 to 12 months during the

three-year study period

-Travel expenses and allowance to attend an international conference in Japan

-Masters Programme: MJIIT offers the following student incentives:

1. Monthly allowance: Ringgit Malaysia 1,500 per month for two year

2. Tuition fee: to be waived for two years

3. One round trip flight ticket between home country and Malaysia

4. Processing fee of application: to be waived

5. Insurance in Malaysia: up to RM 3,200 for three years

6. Travel expenses and allowance for short-term attachment to a Japanese

partner university for the period of 3 to 6 months  during the two-year

study period

7. Travel expenses and allowance to attend an international conference in Japan

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่..,

http://mjiit.utm.my/wp-content/uploads/2015/02/MJIIT-ASEAN-Student-Incentive-Award-Application-Guideline-PhD.docx

       หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง..,

http://mjiit.utm.my/postgraduate-scholarship/

 บทความแนะนำ


ราคาLPGรูปหัวใจโปรโมชั่นแอลพีจีณรงค์ชัยอัครเศรณีKARMARTSฮอริซอนส์นิวหัวใจทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก