เคล็ดลับในการเป็นครูที่ดี

ครูผู้สอนทุกคนย่อมอยากให้ศิษย์ที่รัก ได้รับความรู้ที่ตนเองตั้งใจถ่ายทอดอย่างเต็มที่ เพราะหากศิษย์ได้รับความรู้ และนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต ถือได้ว่าเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง


เริ่มจากครูผู้สอนต้องเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะกับวิธีเรียนที่ผู้เรียนถนัด เด็กบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีจากการอ่าน บางคนอาจเรียนรู้ได้ดีด้วยการฟัง บางคนโดยการลงมือทำ ฯลฯ ฉะนั้นครูควรศึกษา และประเมินว่าเด็กแต่ละคนถนัดการเรียนรู้รูปแบบใด จากนั้นจึงเริ่มวางแผนกิจกรรมการสอน และใช้เครื่องมือสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้นั้นๆ

และที่สำคัญครูผู้สอนควรสอนในเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง เพราะยิ่งสอดคล้องมากเท่าไหร่ ผู้เรียนก็จะเรียนรู้ได้ไวมากขึ้นเท่านั้นบทความแนะนำ


ฉันทวิชเต๋อการศึกษาอร่อยซุปOishiRamenต้นตำรับราเมนทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก