ไหว้เทพเจ้า12 ปีนักษัตร ให้ถูกตามดวง

การทำบุญเสริมดวง ความจริงแล้วเราสามารถทำได้ทุกวันทุกเทศกาล ไม่ต้องรอให้ถึงวันสำคัญๆ ก็สามารถทำได้ตามที่เราสะดวกและพร้อม

เรามีสถานที่สำคัญที่คุณๆ สามารถเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งเอาไว้ตาม12 ปีนักษัตรให้เลือกสักการะตามสะดวกค่ะ

ใครเกิดปีไหนก็สามารถเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันได้เลยค่ะ

เกิดปีชวดควรไปไหว้เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนตะนาว กรุงเทพฯ

เกิดปีฉลูควรไปไหว้องค์แป๊ะกงวัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) วังบูรพา กรุงเทพฯ

เกิดปีขาลควรไปไหว้เทพไท้ส่วยเอี้ยเทพคุ้มครองดวงชะตา (ปึงแช้ไต่เจียกุง) ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ อ่างศิลา ชลบุรี (หรือที่วัดจีนที่ใดก็ได้)

เกิดปีเถาะควรไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเทพแห่งความเมตตา ศาลเจ้าที่ใดก็ได้

เกิดปีมะโรงควรไปไหว้เทพบุ่นเชียงเทพแห่งความรู้ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช (วัดมังกรกมลาวาส) กรุงเทพฯ หรือศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถ่ากง

เกิดปีมะเส็งควรไปไหว้พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เทพคุ้มครองและปัดเป่าโรคภัย ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้า เยาวราช หรือ วัดใด ศาลเจ้าใดก็ได้

เกิดปีมะเมียควรไปไหว้เทพไฉ่เซ่งเอี้ยเทพคุ้มครองดวงชะตาที่วัดเล่งฮกยี่ (วัดจีนประชาสโมสร) ฉะเชิงเทรา หรือที่ศาลเจ้าใดก็ได้

เกิดปีมะแมควรไปไหว้ไท้อิม-ไท้เอี้ยงเทพเสริมส่งดวงให้แข็งแรง วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช (วัดมังกรกมลาวาส)

เกิดปีวอกควรไปไหว้เทพไท้ส่วยเอี้ย(ปึงแช้ไต่เจียกุง) ศาลเจ้าหน่าจาไท้จือ

เกิดปีระกาควรไปไหว้ ฮั่วท้อ เซียนซือเทพแห่งการรักษาโรค วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช (วัดมังกรกมลาวาส) กรุงเทพฯ หรือศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถ่ากง

เกิดปีจอควรไปไหว้เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ถนนตะนาว หรือเทพไฉ่เซ่งเอี้ย เทพแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภ วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา

เกิดปีกุนควรไปไหว้แป๊ะกงวัดกัมโล่วยี่ (วัดทิพยวารีวิหาร) วังบูรพา กรุงเทพฯ

สำหรับ การได้มาไหว้เทพ นอกจากจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้ว ก็ยังได้มาสงบจิตสงบใจ ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ อย่างมีความสุขอีกด้วย ส่วนเรื่องความเชื่อว่า จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต มีร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นหลักยึดในชีวิต นั่นเอง

บทความ : อ .ตั้ม ศรีนเรศพยากรณ์บทความแนะนำ