รายชื่อ รพ.เอกชน เปิดจอง วัคซีนโมเดอร์นา ใครสนใจรีบลงทะเบียนได้เลย

สำหรับคนที่อยากฉีดวัคซีนทางเลือกเพื่อป้องกันโควิด 19 ขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือกแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนและเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

วันนี้เราจึงรวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนมาบอกให้ผู้สนใจได้ทราบกัน ซึ่งโรงพยาบาลบางแห่งได้เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาและชำระเงินล่วงหน้าแล้ว ขณะที่บางแห่งเป็นเพียงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจจำนวนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกเท่านั้น ไม่ใช่การจองวัคซีนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยใด ๆ แนะนำให้สอบถามจากโรงพยาบาลอีกครั้งนะคะ

รวมรายชื่อโรงพยาบาล

เปิดสำรวจฉีดวัคซีนทางเลือก

ราคาวัคซีนทางเลือกไม่เกิน 1,900 บาท/เข็ม รวมค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าประกัน (ไม่รวมค่าแพทย์ เฉพาะในกรณีคนที่มีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อนรับบริการ)

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

- กรุงเทพฯ : รพ.ธนบุรี 1, รพ.ธนบุรี 2 และ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง

- ภาคกลาง : รพ.ธนบุรีบูรณา จ.ปทุมธานี, รพ.ภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี, รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และ รพ.ธนบุรี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

- ภาคเหนือ : รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่

- ภาคอีสาน : รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี, รพ.ราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น, รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

- ภาคใต้ : รพ.สิโรรส จ.ยะลา, รพ.ราษฎร์ยินดี จ.สงขลา, รพ.ธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ รพ.ธนบุรี-ชุมพร จ.ชุมพร

- ภาคตะวันออก : รพ.สิริเวช จ.จันทบุรี

ช่องทางลงทะเบียน

-ลงทะเบียนผ่านไลน์ : @thginfo และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าทำแบบประเมินเตรียมความพร้อมก่อนยืนยันการจองวัคซีนทางเลือกได้ที่ Line @thginfo

-ลงทะเบียนได้ 1 แอคเคานต์ ต่อ 1 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Call center : 02-719-7833-6 และ 02-719-7868 หรือ เฟซบุ๊ก Thonburi Healthcare Group

เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

เปิดจองวัคซีน Moderna สำหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลการุญเวช ในราคาเข็มละ 1,700 บาท

ช่องทางลงทะเบียน : ksbrhospital.com และสามารถยืนยันการจองได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

เครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna ราคาเข็มละ 1,700 บาท โดยมีเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้

1. ราคาจองมัดจำวัคซีนเข็มละ 1,200 บาท

2. คาดว่าจะได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 และจะทำการนัดฉีดให้เร็วที่สุด

3. โรงพยาบาลจะนัดฉีดตามลำดับคิวให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินมัดจำก่อน เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด

4. ชำระค่าวัคซีนที่เหลือเต็มจำนวนในวันที่ได้รับวัคซีน (ชำระเพิ่มอีกไม่เกินเข็มละ 500 บาท)

เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำวัคซีน

กรณีทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้ว ท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดรับวัคซีนครั้งนั้น

ช่องทางลงทะเบียน : bpkconnect.com

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดีเปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Covid 19 (Moderna) ราคาแพ็กเกจ 2 เข็ม 3,800 บาท โดยลงทะเบียนและตอบแบบฟอร์มการยืนยันและชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

ช่องทางลงทะเบียน : https://bit.ly/3cOXdWP หรือซื้อแพ็กเกจที่ vibhavadi.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2110, 2111 และแผนกอายุรกรรม (Vaccine Center) โทร. 02-561-1111 ต่อ 1221, 1222 เวลาทำการ 08.00-16.00 น.

เว็บไซต์โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลลาดพร้าว

ช่องทางลงทะเบียน : เว็บไซต์โรงพยาบาลลาดพร้าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-530-2556 หรือ เฟซบุ๊ก Ladprao General Hospital โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ช่องทางลงทะเบียน : เว็บไซต์โรงพยาบาลเมดพาร์ค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-023-3333 หรือ โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลพริ้นซ์ กลุ่มโรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด 19 ทางเลือก คาดพร้อมให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 โดยจะดำเนินการจัดสรรให้กับผู้ลงทะเบียนตามลำดับการแสดงความสนใจ

ช่องทางลงทะเบียน

ขั้นตอนการจองวัคซีนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยจะได้รับ SMS และ/หรือ E-mail เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

1. กรอกแบบลงทะเบียนการจองวัคซีนทางเลือก คลิก

2. ชำระเงิน (เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับยอดการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ชำระเงิน โดยขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการจัดสรรปริมาณวัคซีนทางเลือกอีกครั้ง)

3. ยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน (เมื่อทางโรงพยาบาลทราบกำหนดเวลาการส่งมอบวัคซีนทางเลือกแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ยืนยันและจองวัน-เวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-714-2173 หรือ เฟซบุ๊ก Principal Healthcare Company

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

สำรวจความต้องการวัคซีนทางเลือกยี่ห้อต่าง ๆ เช่น ไฟเซอร์, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ช่องทางลงทะเบียน : เว็บไซต์โรงพยาบาลวิชัยเวช

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

เปิดจองวัคซีน Moderna โดยเลือกรับบริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์, สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ปราจีนบุรี), โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง, โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

- ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,700 บาท/เข็ม

- ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่าจองล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท/เข็ม หรือชำระเต็มจำนวน

- เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเก็บส่วนที่เหลือจำนวน 500 บาท/เข็ม โดยจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

- หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบกำหนดวัน-เวลาฉีดวัคซีนอีกครั้ง ในระบบออนไลน์

ช่องทางลงทะเบียน : โรงพยาบาลจุฬารัตน์

โรงพยาบาลบางโพ

ช่องทางลงทะเบียน : เว็บไซต์โรงพยาบาลบางโพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-587-0144 หรือ เฟซบุ๊ก Bangpo General Hospital โรงพยาบาลบางโพ

โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เปิดให้บริการรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับผู้สนใจ โดยชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท ต่อวัคซีน 2 เข็ม (ราคาจริง 3,400 บาท)

ช่องทางลงทะเบียน : โรงพยาบาลอินทรารัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-481-5555 หรือ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลนครพัฒน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่องทางลงทะเบียน : โรงพยาบาลนครพัฒน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 075-305-999 หรือ เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

เปิดแบบสำรวจ และลงทะเบียนความต้องฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยจะแจ้งให้ชำระเงินค่ามัดจำและนัดหมายวัน-เวลาเข้ามาฉีดวัคซีนที่แน่นอนอีกครั้ง คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ในเดือนตุลาคม 2564

ช่องทางลงทะเบียน : โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 055-533-912-4 หรือ เฟซบุ๊ก Maesot-Ram Hospital โรงพยาบาลแม่สอดราม

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

ช่องทางลงทะเบียน : โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 055-219307-16

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

​​◆ ชื่อวัคซีน : mRNA-1273 เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนของไฟเซอร์

​​◆ ผู้ผลิต : บริษัท ModernaTX, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

​​◆ ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 28 วัน

​​◆ ราคาวัคซีน Moderna : 25-37 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 757-1,120 บาท/โดส)

​​◆ ประสิทธิภาพเมื่อฉีดครบ 2 เข็ม : โดยรวม 94.1%, ป้องกันอาการรุนแรง 100%

​​◆ อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 18 ปีขึ้นไป

​​◆ การเก็บรักษา : เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า -20ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิในช่องแข็งตู้เย็นปกติ แต่ก็สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น 2-8ºC ได้ 30 วัน

​​◆ ผลข้างเคียงทั่วไป : ไม่ต่างจากวัคซีนโควิดยี่ห้ออื่น ๆ มากนัก คืออาจมีอาการปวด บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน เป็นไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดหัว แต่จะหายไปได้เองใน 1-2 วัน

​​◆ อาการแพ้รุนแรง : พบผู้มีภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) คิดเป็นอัตรา 2.5 ราย ต่อ 1 ล้านราย จึงไม่แนะนำให้ผู้มีโรคภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) หรือผู้มีอาการภูมิแพ้ที่มีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อร่างกายได้รับสารกระตุ้น เช่น ยา หรืออาหารบางอย่าง เข้ารับวัคซีน

วัคซีนโมเดอร์นาในไทย จะได้ฉีดเมื่อไร ?

ในส่วนของประเทศไทย วัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว โดยทางโมเดอร์นามีเงื่อนไขว่าจะขายให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเท่านั้น

ดังนั้น องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะเป็นผู้ติดต่อนำเข้าวัคซีนเพื่อขายให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระจายต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ เบื้องต้นได้สั่งซื้อผ่าน อภ. ประมาณ 10 ล้านโดส โดยจะเข้ามาล็อตแรก 4 ล้านโดส ในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 และอีก 1 ล้านโดส ในช่วงต้นปี 2565 ส่วนที่เหลือ 5 ล้านโดส จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

ราคาวัคซีนโมเดอร์นาเท่าไร ?

มติของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กำหนดราคากลางวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดซื้อผ่าน อภ. อยู่ที่ราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือถ้าฉีดครบ 2 โดส ราคา 3,800 บาท ก่อนที่ภายหลังจะปรับลดราคาลงมาเหลือที่เข็มละ 1,700 บาท รวม 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาล โดยราคาดังกล่าวเป็นราคารวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ประชาชนที่จองไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

 บทความแนะนำ


แฟชั่นImpactSportsExpoWorldทำนายนิสัยทายนิสัยนิ้วก้อยผู้หญิงโปรโมชั่นทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก