แจกสูตร ปลูกกระชาย ให้ต้นติด เหง้าใหญ่ ดกไว

แจกสูตร ปลูกกระชาย ให้ต้นติด เหง้าใหญ่ ดกไว

เกษตรกรจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า กระชายเป็นพืชที่ชอบสภาพแสงรำไร ดังนั้น การปลูกกระชายส่วนใหญ่จะต้องปลูกภายใต้ร่มเงาของไม้อื่น ถ้าเป็นสวนผลไม้เก่าจะดีมาก

โดยเฉพาะในสภาพพื้นที่ที่มีการปลูกกล้วยจะดีมาก ในการเตรียมดินจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการปลูกพืชอื่น เพียงแต่ตัดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ออกบ้างให้มีพื้นที่ว่างปลูกกระชายได้ ตามปกติแล้วจะเริ่มขุดพรวนดินประมาณเดือนพฤษภาคม มีเกษตรกรบางรายได้ใช้รถไถเล็กเข้าไปพรวนดิน

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหัวจะแห้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง ปลูกในที่กลางแจ้ง การเตรียมดินปลูกกระชาย ไถพรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

การปลูกการเตรียมเหง้า พั น ธุ์ กระชาย คัดเลือก หั ว พั น ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ม ลง ทำล า ย แบ่งหัวพันธุ์โดยการ หั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม แช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเตรียมไปนำปลูก

การปลูกกระชาย ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม. ขุดหลุมขนาด กว้าง x ยาว x ลึก 15x15x15 ซม. ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม ) นำหัว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของ วั ช พื ช และรักษาความชื้นในดิน รดน้ำให้ชุ่ม เช้า หรือ เย็น ก็พอ

การใส่ ปุ๋ ย และกำ จั ด วั ช พื ช กระชายงอก ยาวประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำ จั ด วั ช พื ชและใส่ ปุ๋ ยควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

สำหรับเคล็ดลับสำคัญในการเตรียมดินปลูกกระชายนั้น ถ้าใส่ขี้ไก่ ต้นจะเจริญเติบโตดีมาก ปริมาณรากมาก แต่ไม่แนะนำให้ใส่ขี้วัว เพราะหญ้าจะขึ้นมาก กำจัดยากและสิ้นเปลืองเวลา

หากลองแล้วได้ผลยังไงก็บอกปริญญาชีวิตบ้างนะคะบทความแนะนำ


ความรักสายการบินบริการเสริมแอร์เอเชียผู้ชายเซ็กส์โปรโมชั่นเที่ยวบินผู้หญิงการศึกษาทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก