เทคนิคปลูกข่าตาแดงให้ได้หัวใหญ่

การปลูกข่าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปลูกแบบพื้นบ้าน หรือ ปล่อยให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติกันอยู่มาก จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องรูปทรงไม่สวยงาม ขนาดเล็ก และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ตลาดยังมีความต้องการข่าอยู่จำนวนมาก

เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของตลาด คุณ เสาร์คำ จักรคำ และ คุณ สุขเสริม จักรคำ เกษตรผู้ปลูกข่า ผู้มีประสบการณ์การปลูกข่าจึงมีแนวคิดว่าถ้าสามารถทำให้พื้นที่เพาะปลูกข่านั้นมีสภาพดินที่โปร่งและร่วนซุย สามารถอุ้มน้ำได้ตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม และมีความอุดมสมบูรณ์พียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข่า ก็น่าจะทำให้ได้หัวข่าที่ใหญ่ และเป็นที่ต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

วิธีการผลิตข่าให้มีขนาดใหญ่สมบูรณ์ :

คุณเสาร์คำ จักรคำ และ คุณ สุขเสริม จักรคำ เกษตรผู้ปลูกข่า ได้แนะนำว่าหากเกษตรท่านใดมีงบในการลงทุนมากก็สามารถทำได้โดยใช้รถแบคโฮขุดพื้นที่ ที่จะเพาะปลูกลง ลึกประมาณ 1 เมตร แล้วโปรยดินให้กระจายตัวออกจากกัน ทำอย่างนี้จนทั่วทั้งพื้นที่ ที่จะเพาะปลูกเพื่อที่จะให้ดินนั้นมีความโปร่งและร่วนซุยมากขึ้น จากนั้นขุดหลุม กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. ลึก 10 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างต้น 1x1 เมตร และรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1-2 กำมือ ต่อ 1 ต้น จะทำให้เจริญเติบโตของหัวข่าเร็ว เพราะว่าหัวข่าสามารถขยายแตกกอได้อย่างอิสระ จะให้ผลผลิตมาก น้ำหนักดี รูปทรงสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด ต่างจากการปลูกข่าแบบพื้นบ้านที่สภาพพื้นดินมีความหนาแน่นขาดการบำรุง และดินแข็งทำให้ข่าเจริญเติบโตช้าแตกกอได้ช้า

แต่ถ้าหากมีเงินทุนน้อยก็สามารถทำได้โดยการไถพรวนดินด้วยรถไถที่มีอยู่หนึ่งครั้งแล้วไถซ้ำพื้นที่เพาะปลูกอีกครั้งก่อนปลูก เพื่อให้ดินมีความโปร่งและร่วนซุยมากขึ้น จากนั้นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1-2 กำมือต่อ 1 ต้น โดยขุดหลุม กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. ลึก 10 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างต้น 1x1 เมตร แล้วนำกล้าข่าลงปลูกก็ได้เช่นกันบทความแนะนำ


เกมส์การศึกษาเกมราชาโจรสลัดข่าวภูมิภาคKingsPirateกาญจนบุรีทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก