เป็นบุญตาคนไทย ในหลวง ร.๙ ทรงกริบพระเกศา พระองค์ภา พระราชนัดดาพระองค์แรก

เป็นบุญตาพสกนิกรที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์อดีตเมื่อครั้ง

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ทรงโปรดเกล้าฯ

ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ "พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ขึ้นในวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๒   ณ

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โดยคลิปที่

บันทึกได้เผยให้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรดพระกรรบิดกริบพระ

เกศา และทรงเจิมพระขวัญ

 ตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณ

ซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรส พระโอรส ,พระราชธิดา

พระธิดาที่ประสูติใหม่

พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑

ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมฯ

กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทรงเป็น

"พระราชนัดดาพระองค์แรก"

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถบทความแนะนำ


จังกะระราเมนดีแทคที่กินเอสเอฟร้านอาหารข่าวบันเทิงหยิงเข้าโรงพยาบาลหญิงลีแอดมิดดีแทคดูหนังบาททรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก