"������������"ข่าวล่าสุดลูกทิ้งพ่อแม่การศึกษายิงกันตายยิงเวียดนามบิณฑ์บรรลือฤทธิ์พ่อตาบอดทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก