GAT PAT กับการเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพ

ก่อนที่น้องๆจะทำการสมัคร

สอบ GAT PAT

เพื่อทำการเอาเอาคะแนนไปยื่นแอดมิชชันหรือใช้ในการสมัครรับตรงโครงการต่างๆ

น้องๆจำเป็นต้องทราบก่อนนะครับว่าต้องสมัครอะไรบ้าง

เพื่อที่จะมีไปยื่นคณะที่ตัวเองต้องการจะเข้ากับไม่เป็นการสมัครโดยเปล่า

ประโยชน์ ซึ่งสำหรับน้องๆที่ต้องการอยากจะเข้าศึกษาในคณะทางสายวิทย์สุขภาพ

ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุข สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

วิทยศาสตร์การกีฬา พยาบาล สัตวแพทย์ จะต้องใช้ใช้คะแนนอะไรบ้าง

สัดส่วนเท่าไหร่ ไปดูกันครับ

 

 

 

สำหรับสายวิทย์สุขภาพ ในกลุ่มคณะ สาธารณสุข สหเวชศาสตร์

เทคนิคการแพทย์ วิทยศาสตร์การกีฬา พยาบาล สัตวแพทย์ 

คะแนนที่ต้องใช้ในการแอดมิชชันจะได้แก่

1.GAT ใช้ในสัดส่วน 20%

2.PAT2  ใช้ในสัดส่วน 30%

สำหรับสายวิทย์สุขภาพ ในกลุ่มคณะ ทันตแพทย์ศาสตร์ คะแนนที่ต้องใช้ในการแอดมิชชันจะได้แก่

1.GAT ใช้ในสัดส่วน 20%

2.PAT1 ใช้ในสัดส่วน 10%

2.PAT2  ใช้ในสัดส่วน 20%

สำหรับสายวิทย์สุขภาพ ในกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ คะแนนที่ต้องใช้ในการแอดมิชชันจะได้แก่

1.GAT ใช้ในสัดส่วน 10%

2.PAT2  ใช้ในสัดส่วน 40%

*หมายเหตุ สัดส่วนแอดมิชชัน GPAX

จะใช้ในสัดส่วน 20%และO-NET จะใช้ในสัดส่วน 30% เท่ากันทุกกลุ่ม GAT

ใช้ทุกกลุ่มคณะ น้องๆทุกคนต้องสมัคร แต่สัดส่วนจะไม่คง

สำหรับน้องๆสายวิทย์สุขภาพ

จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า PAT2 จะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยน้องๆควรสมัคร GAT

PAT1 PAT2 เพื่อใช้ในการยื่นได้ทึกคณะของสายวิทย์สุขภาพบทความแนะนำ


ภาพยนตร์เทคโนโลยีข่าวบันเทิงวันนี้GoogleTrendsเขมนิจแพนเค้กTERMINATOR1-4พ.ต.ต.สารวัตรหมีศักดิ์สุนทรทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก