การศึกษาBrandAmarinSaleFragranceSkincareกรุ๊ปเลือดโอOกรุ๊ปเลือดบีBกรุ๊ปเลือดเอบีABกรุ๊ปเลือดเอAโปรโมชั่นทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก