"������������������������������������"กันต์-กันต์ชนุตม์คิดดีหรือยังเพลงเขาตาม่องล่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูงเครื่องบินสายการบินโลว์คอสที่เที่ยวทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก