"���������������"ร้านนี้Bolio?sEmackที่กินร้านอาหารจันทร์โอชาประยุทธ์นิพิฏฐ์อินทรสมบัติทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก