3 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่น 9 ร่าง แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ห้าม ส.ว.เลือกนายกฯ

อ่าน 6,210

3 พรรคร่วมรัฐบาล ยื่น 9 ร่าง แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ห้าม ส.ว.เลือกนายกฯ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย นิกร จำนง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา และราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ร่วมกันแถลงภายหลังหารือ เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในส่วนของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 9 ร่าง ประกอบด้วย ร่างแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 6 ประเด็น 6 ฉบับ ได้แก่

-เรื่องสิทธิเสรีภาพ ทั้งสิทธิทางกฎหมาย สิทธิชุมชน สิทธิส่วนบุคคล

-ระบบเลือกตั้ง ใช้ระบบบัตร 2ใบ แบ่งเขต 400 เขต บัญชีรายชื่อ 100 คน

-การเลือกนายกรัฐมนตรีต้องจากบัญชีรายชื่อ ที่พรรคเสนอ หรือ จาก ส.ส. ในสภาได้ เพื่อให้นายกฯ ยึดหลักการยึดโยงกับการเลือกตั้ง

-แก้ มาตรา 256 โหวตเสียงเห็นชอบใช้เสียง 3 ใน 5 หรือ 450 เสียงแทน จาก เดิมใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา ที่จะต้องมีเสียง ส.ว. และฝ่ายค้านเห็นชอบด้วย

-แก้ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ให้สามารถดำเนินคดีกับ คณะกรรมการ ปปช. ที่รัฐธรรมนูญปัจจุบัน ต้องยื่นให้ ประธานรัฐสภาวินิจฉัยก่อนส่งศาลฎีกา ดังนั้นห่วงว่าในอนาคตหากประธานรัฐสภาไม่ใช่ ชวน หลีกภัย แล้วอาจเป็นปัญหาผลต่อรองทางการเมืองได้ จึงจะแก้ให้ ประธานรัฐสภา มีหน้าที่เพียงส่งเรื่องเท่านั้น

-เรื่องกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ศุภชัย กล่าวว่า ทั้ง 3 พรรคได้แลกเปลี่ยน ความเห็นมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมสนับสนุน ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาบ้านเมือง นอกจากนี้ยังได้ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ ที่ทั้ง 3 พรรคเห็นชอบด้วย ได้แก่

-อำนาจ ส.ว. ตามมาตรา 272 ไม่มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

-การกำหนดหน้าที่ของรัฐ ที่รัฐต้องมีหน้าที่ในการดูแลปัญหาปากท้องของประชาชน มีหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าให้กับประชาชนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเส้นความยากจน และอย่างน้อยต้องมีรายได้ 36,000 บาท ต่อปีด้วย

-แก้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามสถานการณ์

ด้าน นิกร จำนง ยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นด้วยกับทั้งหมด 9 ร่าง เพราะมีหลักการตรงกัน จึงได้ลงชื่อ เห็นชอบร่วมกันด้วย

สำหรับการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในส่วนของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล จะมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้( 16 มิ.ย ) เมื่อการพิจารณาดำเนินการพร้อมเพรียงกันกับพรรคอื่นๆ ที่เสนอเข้ามารวมกันประมาณ 15 ร่างบทความแนะนำ


พูดถึงฉันว่าไงเพลงเธออยู่ด้วยกันPetsTheSecretLifeเรื่องลับแก๊งขนฟูเสียงดนตรีListeningเสียงรบกวนภาพยนตร์Karamailทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก