งดเก็บค่าเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ ทั่วประเทศ

          กรมศิลปากร ประกาศงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค. 60

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ และโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?

          จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์มรดกไทย และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้ให้ยั่งยืนถาวร เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลังตลอดไป

          อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกด้านทุกแขนง ได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี และแหล่งประวัติศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายแห่ง พร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน รู้คุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ภาพและข้อมูลจาก ทวิตเตอร์ ?@TV24Official, กรมศิลปากรบทความแนะนำ


ญี่ปุ่นที่เที่ยวผู้หญิงผมร่วงหัวล้านเนื้อตัวเธอรักฉันรังเกียจเที่ยวต่างประเทศทรงผมทรงผมสั้นทรงผมประบ่าทรงผมถักเปียดูดวงดวงความรัก